De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is een belangrijk initiatief in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid evalueerde Regioplan de manier waarop uitvoering is gegeven aan het Actieplan NSOC, de opbrengsten die daaruit zijn voortgekomen, en welke potentiƫle meerwaarde deze multidisciplinaire samenwerking heeft voor de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

De NSOC is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Nationale Politie (NP), de Koninklijke Marechaussee (KMar) (en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie) en het Openbaar Ministerie (OM). NSOC opereert op basis van het Actieplan NSOC.

De evaluatie van het Actieplan NSOC geeft zowel inzicht in de huidige stand van zaken als in de potentie van het samenwerkingsverband. Daarbij heeft de evaluatie concrete leerpunten opgeleverd om de effectiviteit van NSOC verder te vergroten.

Lees verder
Ga naar boven