Eind 2019 onderzocht Panteia, in opdracht van het ministerie van OCW, de eerste ervaringen met het levenlanglerenkrediet. Ook is gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor een verbreding van de doelgroep van het krediet naar de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de 3de leerweg (ovo) in het mbo.

Lees verder
Ga naar boven