Traditioneel verhuizen twintigers uit de rest van Nederland naar de Randstad. Maar er is ook een groeiende verhuisstroom de andere kant op. Wat zijn dit voor huishoudens en wat voor woningen betrekken zij? In opdracht van de Provincies Gelderland en Overijssel onderzocht RIGO de omvang en aard van de verhuisstromen tussen (delen) van de Randstad en (delen van) beide oostelijke provincies. 

Lees verder
Ga naar boven