De Personeelsmonitor 2018 van de provincies is online gegaan. Deze jaarlijkse monitor, in opdracht van het A&O fonds provincies, geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van ontwikkelingen in diverse HR-thema’s.

Lees verder
Ga naar boven