Koers en kansen: verkenning van aard, omvang, problematiek en behoeften van werkgestraften.


Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) Kennemerland – ondergebracht bij het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland – wil in samenwerking met Reclassering Nederland (RN) en Fivoor Reclassering binnen het programma Koers en Kansen een pilot (na)zorg aan werkgestraften uitvoeren. Zij hebben DSP-groep een verkenning laten uitvoeren naar de aard, omvang, problematiek en behoeften van werkgestraften en het beleid in beschikbaar aanbod voor deze doelgroep in de regio Kennemerland.

Lees verder
Ga naar boven