DSP-groep begeleidt en evalueert de drie pilots structureel logeren voor ouderen met een zorgvraag voor het ministerie van VWS.

 

Op verzoek van het ministerie van VWS begeleidt en evalueert DSP-groep een jaar lang drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen met een zorgvraag. Dit zijn experimenten die sinds april 2019 lopen, waarbij ouderen tijdelijk ‘logeren’ zodat de mantelzorger wordt ontlast. De pilots zijn een initiatief van Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD). Zij dienden de notitie ‘Logeerzorg; Langer thuis dankzij het parttime verpleeghuis, mei 2018‘ in.

In praktijk blijkt dat er behoefte is aan logeerzorg voor ouderen en dat logeerzorg het thuis blijven wonen beter mogelijk kan maken.

Lees verder
Ga naar boven