In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft DSP-groep een verkennend empirisch onderzoek gedaan naar de positie van dove en slechthorende leerlingen in het onderwijs.

Het doel van het onderzoek was te verkennen wat de ervaringen van dove en slechthorende leerlingen en hun ouders zijn met het onderwijs in Nederland, omdat hun stem gemist wordt in de al uitgevoerde onderzoeken op dit terrein. Hierbij heeft DSP-groep de focus gelegd op drie dimensies:

de cognitieve ontwikkeling van leerlingen;
de sociaal-emotionele ontwikkeling;
participatie.

Lees verder
Ga naar boven