Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of daar verder in afglijden, wil de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de doelgroep in kwetsbare wijken meer perspectief en veerkracht bieden. Zij wil dit doen door de voedingsbodem voor criminaliteit weg te nemen en weerbaarheid te vergroten. Naast kansen bieden – en jongeren te stimuleren deze kansen te pakken – is het ook belangrijk om grenzen te stellen. Door te investeren in meer zichtbaar formeel gezag in kwetsbare wijken en afspraken met justitiële organisaties in de wijk, is er een duidelijke stok achter de deur die leidt tot preventie met gezag.

Op advies van het Strategisch Beraad Ondermijning heeft de minister van JenV besloten te starten in de 16 gebieden (in 15 gemeenten) die geprioriteerd zijn in het kader van het rijksbrede Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid van BZK. De gemeenten Den Haag en Lelystad behoren tot deze eerste selectie voor het verkrijgen van een deel van de middelen voor ‘Preventie met gezag’.

DSP heeft beide gemeenten ondersteund bij het opstellen van de probleemanalyse, het bevragen en committeren van alle ketenpartners en het opstellen van het plan van aanpak Preventie met Gezag volgens het beoordelingskader van JenV. 

Lees verder
Ga naar boven