DSP-groep evalueerde in 2021 het preventieve beleid ten aanzien van radicalisering in Eindhoven. De gemeente Eindhoven ziet voor zichzelf namelijk een belangrijke rol in het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering, omdat zij op lokaal niveau inzicht heeft in de sociale context.

Meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie
Om te voorkomen dat de samenleving ontwricht raakt, of de democratische rechtsorde wordt verstoord, stelde de gemeente Eindhoven in 2018 een meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie (2018-2021) op. Waarmee zij 1) De toenemende polarisatie tegengaat en 2) Ideologisch gedreven problematisch en gewelddadig gedrag aanpakt.

Om deze doelen te bereiken, voert de gemeente werkzaamheden uit langs drie strategische pijlers:

Signaleren
Voorkomen en interveniëren
Terugdringen

De evaluatie van DSP-groep onderzocht in hoeverre de doelstellingen van het Meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie zijn behaald.

Lees verder
Ga naar boven