Regioplan heeft bouwstenen ontwikkeld die heel concreet ingaan op hoe professionals samen met bewoners en de gemeente in de wijk met elkaar kunnen werken aan de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. De bouwstenen zijn gebaseerd op een analyse van risicofactoren. Ze bevatten een aanpak gericht op het verminderen van die risico’s. Daarbij wordt verwezen naar instrumenten die er zijn. Er is immers al ontzettend veel ontwikkeld, maar de stap naar de praktijk is niet altijd makkelijk.

Lees verder
Ga naar boven