Lessen en aandachtpunten voor de aanpak van 12-min problematiek

Kinderen onder de twaalf jaar die zich antisociaal of agressief gedragen, lopen een verhoogde kans om crimineel gedrag te ontwikkelen. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen is daarom cruciaal bij het voorkomen dat deze groep jonge kwetsbare kinderen (verder) afglijdt in de criminaliteit. Deze ’12-minners’ vragen om een passende aanpak om te voorkomen dat deze jonge, nog niet strafrechtelijk aansprakelijke kinderen, zich ontwikkelen tot daders.

Op basis van de ervaringen in drie verschillende gemeenten heeft DSP-groep in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een handreiking opgesteld voor gemeenten met lessen en aandachtspunten bij de aanpak van 12-min problematiek. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor het opzetten van een 12-min aanpak of voor het aanscherpen of borgen van hun aanpak.

Lees verder
Ga naar boven