Evaluatie van I&O Research in opdracht van de vier Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Het draagvlak voor de Randstedelijke Rekenkamer is in de afgelopen jaren toegenomen. De rekenkamer vult in het algemeen haar rol goed in met grondig en betrouwbaar onderzoek. De onderbouwing van conclusies en adviezen is uitstekend en de kwaliteit van de rapportages staat niet ter discussie. Bij het overall positieve beeld zijn ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo is onderwerpkeuze van de Randstedelijke Rekenkamer in de ogen van de politici in de vier provincies wat aan de veilige kant; hete politieke hangijzers worden maar zelden onder de loep genomen. Adviezen worden overgenomen maar zijn slechts zelden aanleiding voor politiek debat. Er zijn dan ook vraagtekens te plaatsen bij de doorwerking van de rekenkameradviezen in de praktijk.

Lees verder
Ga naar boven