Hoe haalbaar zijn woningbouwdoelen? Die vraag staat centraal bij de Risicoscan Plancapaciteit die RIGO uitvoert voor gemeenten en Rekenkamers.

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Zo is het ook met woningbouwplannen. Aan plannen meestal geen gebrek, maar de weg naar uitvoering is lang en bevat allerhande obstakels van uiteenlopende soort. Denk aan stikstof, financiële haalbaarheid, parkeernormen, politiek draagvlak, ambtelijke capaciteit en nog een heleboel meer.

Is de plancapaciteit in een gemeente echt voldoende om woningbouwdoelstellingen te behalen, als je weet wat allemaal tot uitstel of afstel kan leiden? En welke maatregelen kunnen worden genomen om de kans op slagen van een plan te vergroten? Deze vragen staan centraal bij de Risicoscan – een reality-check van de plancapaciteit die RIGO al in een aantal gemeenten heeft uitgevoerd.

Lees verder
Ga naar boven