Sinds 2013 treedt Regioplan op als nationaal correspondent voor SOPEMI. SOPEMI is een internationaal netwerk van migratie experts die jaarlijks aan de OESO rapporteren over de actuele ontwikkelingen in migratiestatistieken en -beleid.

Ook voor de periode van 2022-2025 heeft het Ministerie van Sociale Zaken Regioplan de opdracht gegeven om jaarlijks te rapporteren over migratie en integratie in Nederland. De rapportage over 2021 is te bekijken op de website van Regioplan.

Lees verder
Ga naar boven