Het gaat niet zo best met de volkshuisvesting. Wat is er precies aan de hand en welke ontwikkelingen waren hierop van invloed? Er zijn groeiende wachtlijsten in de sociale huursector en veel huishoudens hebben betalingsproblemen. Een deel van de huurders woont bovendien in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Hoe is dit zo gekomen? En welke ontwikkelingen zijn te verwachten?

Platform31 en haar partners wilden bovenstaande vragen graag in beeld hebben. Door inzichtelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke ontwikkelingen hierop van invloed waren, is het immers mogelijk om het gesprek te voeren over de vraag of wijziging van beleid nodig is. Platform31 heeft RIGO gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

Lees verder
Ga naar boven