Eind 2019 stelde de VNG het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ vast. Vanuit het landelijk programma 'Geweld hoort nergens Thuis' is een routekaart ontwikkeld om de implementatie daarvan te ondersteunen. Het Kwaliteitskader en de bijbehorende zelfscan zijn bedoeld om gemeenten te helpen bij het verder versterken van de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het zijn instrumenten om lokaal en regionaal het gesprek te voeren over de stand van zaken rondom de aanpak en wat er nodig is om verder te ontwikkelen en verbeteren. De Routekaart helpt gemeenten hierbij door per stap in het proces informatie te bieden, handreikingen te doen voor de invulling van de stappen en tools aan te reiken ter ondersteuning.

Lees verder
Ga naar boven