Begin 2018 heeft Panteia voor Techniek Nederland de toekomststudie Connect2025 opgeleverd.

Deze studie beschreef rond 6 thema’s welke ontwikkelingen er te verwachten zijn en welke rol de techniekbranche hierin kan spelen en ook wat de gevolgen voor de techniekbranche van deze ontwikkelingen zijn. Deze studie heeft Panteia in 2017 samen met TNO uitgevoerd.

Techniek Nederland heeft Panteia in 2019 gevraagd om ook eens verder in de toekomst te kijken. Daarbij is Panteia opgetrokken met De Ruijter Strategie, een bureau gespecialiseerd in scenariostudies. Dit onderzoek, SCENARIO2040 beschrijft twee mogelijke scenario’s voor Nederland. Techniek Nederland kan op basis van deze studie(s) samen met alle betrokken partijen de discussie aangaan om na te denken wat de consequenties zijn als zo’n scenario zich uitrolt.

Lees verder
Ga naar boven