Werkgever moet geen hulpverlener zijn maar goede verwijzer

Wat kunnen werkgevers doen om schuldenproblematiek bij werknemers te voorkomen of op te lossen? Om deze vraag te beantwoorden heeft Panteia met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar werknemers met schulden.

Lees verder
Ga naar boven