RIGO heeft de effecten van voorstellen voor de toekomstige woonruimteverdeling in de regio Amsterdam gesimuleerd.

In de regio Amsterdam hebben de corporaties en gemeenten de afgelopen jaren samen gewerkt aan ideeën en voorstellen voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Aanvankelijk zijn drie modellen uitgewerkt die recht doen aan verschillende doelstellingen. Denk daarbij aan betere kansen voor spoedzoekers en het bevorderen van doorstroming. Aan RIGO is gevraagd om de effecten van deze modellen inzichtelijk te maken met behulp van een simulatiemodel. 

Lees verder
Ga naar boven