De tijd dat gemeenten allemaal zelfstandig hun woonruimteverdeelbeleid bepaalden, ligt al een tijd achter ons. Regionale samenwerking wordt steeds meer de norm. De pogingen die gedaan worden door onder andere de Koplopersgroep van Aedes om toe te werken naar landelijke samenwerking spelen bij deze trend op de achtergrond. De fase waarin de regionalisering van de woonruimteverdeling zich bevindt, verschilt nog wel sterk per regio.

Lees verder
Ga naar boven