Evaluatierapport van de regeling door DSP-groep en SiRM.

Beeldbepalende monumenten zoals kerken, kloosters, en industriegebouwen verliezen steeds vaker hun oorspronkelijke functies, waardoor leegstand en verval dreigt. Door herbestemming kan dit verval worden voorkomen, maar dit kost tijd, geld en expertise.

Het Rijk investeert in onderhoud en herbestemming van monumenten. Een van de maatregelen die aan dit doel bijdragen is de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met de Subsidieregeling kan een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming of tijdelijk herstelwerkzaamheden voor monumenten worden gefinancierd. Het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vroegen DSP-groep en SiRM om deze regeling kwantitatief en kwalitatief te evalueren.

Lees verder
Ga naar boven