Nieuwe opgave, nieuwe aanpak

De opgave voor een toekomstbestendige woningvoorraad in krimpgebieden is steeds meer gericht op de kwetsbare particuliere woningvoorraad. Daar zit namelijk vooral het toenemend woningoverschot. In krimpregio’s voeren gemeenten en regio’s, met behulp van het Rijk, experimenten uit voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad. DSP-groep onderzocht de geslaagde interventies.

In opdracht van het ministerie van Financiën, LNV en BZK heeft DSP-groep onderzoek gedaan naar mogelijke interventies voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad in krimpgebieden.

De Regio Deals worden voortgezet en de uitkomsten van de verschillende onderzoeken heeft Carola Schouten, minister van LNV, doen besluiten tot het houden van een online conferentie, waar regio’s kennis kunnen nemen van elkaars aanpak, ervaringen en de ‘lessons learned’ van de Regio Deals.
Het rapport is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees verder
Ga naar boven