Het perspectief van meisjes en jonge vrouwen op seksueel grensoverschrijdende situaties.

Bijna ieder Amsterdams meisje of (jonge) vrouw heeft zich weleens onveilig gevoeld, of dit nu op straat is of thuis. De gemeente Amsterdam wil de veiligheid van vrouwen vergroten en is begin 2020 gestart met het programma tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld (SISG), dat bestaat uit een pakket van (preventieve) maatregelen.

Ook het programma Positief Perspectief (PP) van de gemeente Amsterdam zet zich in samenwerking met het jeugdstelsel, het veiligheidsdomein en het onderwijs in voor preventieve en passende hulp voor kwetsbare meiden (en jongens). Het programma richt zich op het creëren van stevige netwerken rondom risicojongeren en hun ouders.

Het afgelopen jaar zijn meerdere onderzoeken gedaan op dit belangrijke thema, maar tot nu toe zijn vooral professionals aan het woord geweest. Maar wat vinden de meiden er zelf van? Waar hebben ze behoefte aan? DSP heeft in opdracht van de gemeente het perspectief van de meiden op dit thema onderzocht.

Lees verder
Ga naar boven