Als we maar lang genoeg wachten, komen die aantrekkelijke grote gezinshuizen vanzelf vrij door overlijden. Maar hoe lang gaat dat nog duren?

De tijd van de Vinexbouw is voorbij. Er is weinig draagvlak meer voor bouwen in het groen. Een van de argumenten is dat er al zo veel eengezinswoningen zijn. Straks komen die massaal vrij en dan ontstaat er misschien wel een overschot. Zou het?

Vergrijzing ongelijk verdeeld over segmenten

Met de voortschrijdende vergrijzing in het verschiet is woningaanbod door overlijden wel iets om in de gaten te houden. Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft RIGO vorig jaar een schatting gemaakt van het te verwachten woningaanbod in de regio door overlijden, gesteld dat niemand meer zou verhuizen. De uitkomsten zijn ook relevant voor de rest van Nederland.

Lees verder
Ga naar boven