Voor het European Institute of Public Administration (EIPA) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vergeleek RIGO de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de huisvesting in 35 (voornamelijk Europese) landen.

Het onderzoek maakt deel uit van een bredere studie naar de prestaties van de publieke sector op verschillende thema’s. Het is belangrijk te beseffen dat de overheid niet de enige speler is als het gaat om de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen – ook marktpartijen, woningcorporaties en bewoners zelf hebben daar invloed op. Daarnaast beïnvloedt de geschiedenis het wonen anno nu.
Het is kortom ingewikkeld om precies aan te wijzen wat de impact is van actueel overheidsbeleid op wonen.

Lees verder
Ga naar boven