In opdracht van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is de toekomstige woningbehoefte onderzocht.

Allereerst is gekeken naar de huishoudensontwikkeling in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten waarbinnen de corporatie actief is. Vervolgens is onderzocht wat deze ontwikkeling betekent voor de toekomstige woningbehoefte in het werkgebied van corporatie Het Gooi en Omstreken. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van het WiMRA-onderzoek.

Lees verder
Ga naar boven