Een ijkpunt voor de nieuwe woonvisie en nieuwe prestatieafspraken.

De gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg en Huurdersvereniging Middelburg staan aan de vooravond van het maken van een nieuwe woonvisie en het maken van nieuwe prestatieafspraken. De huidige afspraken zijn gemaakt op basis van woningmarktonderzoek uit 2015 dat leunde op informatie uit de crisisjaren 2008-2015. Sinds 2015 zijn de economische en woningmarktomstandigheden behoorlijk veranderd. RIGO berekende de trendmatige nieuwe woningmarktopgave.

Lees verder
Ga naar boven