In Maassluis worden regelmatig bestaande panden verbouwd tot (kamergewijze) woonruimte of gesplitst in meerdere wooneenheden. Voor de gemeente Maassluis beantwoordde RIGO de vraag welke instrumenten - aanvullend op haar bestaand beleid - ingezet kunnen worden om eventuele negatieve gevolgen van de verbouwing of splitsing van panden te voorkomen of tegen te gaan.

Lees verder
Ga naar boven