Het systeem van woonruimteverdeling kent tal van knoppen die bepalen wie welke kans maakt op welke woning. Wat is wijsheid?

Met het oog op een nieuwe regionale huisvestingsverordening in 2023 zochten de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) naar meer inzicht in de werking van de woonruimteverdeling. Onderwerpen die (ook elders) de gemoederen bezighouden zijn de slaagkansen van verschillende groepen, de doorstroming (of juist het gebrek daaraan) en bijzondere doelgroepen. De overkoepelende vraag daarbij is: hoe weeg je de kansen van de ene doelgroep tegen die van de andere? RIGO onderzocht een aantal alternatieve sturingsmogelijkheden.

Lees verder
Ga naar boven