Uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de WRR blijkt dat Nederlandse burgers een rechtvaardige verdeling van klimaatkosten belangrijker vinden dan maximale CO2-reductie.
Rechtvaardigheid doet er dus toe voor het draagvlak en verdient een centrale plaats in het beleidsproces, zo stelt de WRR in het rapport "Rechtvaardigheid in klimaatbeleid Over de verdeling van klimaatkosten". I&O Research verzorgde een deelonderzoek door de vraag ‘wat verstaan Nederlandse burgers onder rechtvaardigheid?’ te beantwoorden. Dit deden we aan de hand van tien verdelingsprincipes.

Lees verder
Ga naar boven