Een onderzoek onder Nederlanders over zzp’ers, de arbeidsmarkt, platformbedrijven, schijnzelfstandigheid en verbeteringen.
Het thema schijnzelfstandigheid is actueel. In dit onderzoek in opdracht van de FNV is daarom gevraagd aan Nederlanders hoe zij daarover denken. Er is sprake van schijnzelfstandigheid wanneer er sprake is van loon, persoonlijke arbeid én werkgeversgezag zonder een arbeidsovereenkomst.

Lees verder
Ga naar boven