Onderzoek Innovatiecentra vve

Sinds 2018 biedt de gemeente Amsterdam 15 uur voorschoolse educatie aan alle peuters. Dat betekent in vergelijking met de periode daarvoor een uitbreiding van 12 naar 15 uur voor peuters met een doelgroepindicatie en van zes naar 15 uur voor peuters zonder een indicatie. De verwachting was dat 15 uur zou leiden tot meer stabiele en meer heterogene groepen en als gevolg hiervan een positieve uitwerking op de proceskwaliteit.

Het project maakt deel uit van het programma ‘Innovatiecentra vve’ van het ministerie van OCW en NRO, waarin vijf interventies werden geselecteerd en onderzocht op hun bijdrage aan verhoging van kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. Naast dit Amsterdamse project werden vier andere innovatiecentra onderzocht, in de gemeenten Den Haag, Leiden, Dordrecht en Heerlen.

Lees verder
Ga naar boven