Triple P Tieners is een opvoedprogramma voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de effectiviteit van dit programma. Dit deden wij in samenwerking met Hogeschool Inholland (penvoerder), het Trimbos Instituut, de gemeente Amsterdam en uitvoerende praktijkinstellingen in de regio Amsterdam. Het onderzoek heeft verschillende producten opgeleverd.

Lees verder
Ga naar boven