De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om te verkennen hoe de WEB en de WHW aangepast kunnen worden zodat studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak via de OER geïnformeerd moeten worden over aangepaste mogelijkheden voor zowel het onderwijsprogramma, de examens als het ondersteuningsaanbod (motie Kuik/Wes-terveld). In de rapportage wordt van dit onderzoek verslag gedaan.

Het onderzoek betreft een verkennend onderzoek. 

Lees verder
Ga naar boven