De arbeidsmarktregio Holland Rijnland wil de arbeidsmarktinfrastructuur doorontwikkelen. De Beleidsonderzoekers verkenden de opgaven voor de regionale arbeidsmarktinfrastructuur.

Aanleiding voor het onderzoek was de ambitie van het ministerie van SZW om in iedere arbeidsmarktregio één regionaal loket in te richten. Bij dit regionaal loket kunnen werkenden, werkzoekenden en werkgevers met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht. De partners in de regio Holland Rijnland wilden eerst laten verkennen in hoeverre de huidige arbeidsmarktinfrastructuur aansluit op de behoeften van werkenden, werkzoekenden en werkgevers en op de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Lees verder
Ga naar boven