In opdracht van de Onderwijsraad heeft Oberon in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek een verkennend onderzoek gedaan naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs en publiek-private samenwerking in het mbo.

Lees verder
Ga naar boven