Feiten op een rij: een tussenstand.

DSP heeft in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid een tussenevaluatie van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen uitgevoerd. Het doel van het plan is te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van ouders en kinderen, om daarmee jeugdigen beter te beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt. De tussenevaluatie kijkt naar wat er in het land bij de organisaties gebeurt.

Lees verder
Ga naar boven