Het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering bevat de mogelijkheid om vorderingen tot schadevergoeding in een procedure in het strafrecht te behandelen. Het gaat dan om complexe vorderingen bij schadevergoedingen van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf.
Op dit moment behandelt een strafrechter een civiele vordering van de benadeelde partij niet, als hij oordeelt dat dit een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij krijgt in dat geval geen schadevergoeding toegewezen in het strafproces. Afzonderlijke behandeling in een schadevergoedingskamer zou behandeling in het strafproces alsnog mogelijk moeten maken. Hierdoor moet de Staat de toegewezen schadevergoeding innen en is ook de Voorschotregeling van toepassing (voorschot door de Staat indien de dader niet alles betaalt). Wat niet wordt verhaald op de dader, komt ten laste van de Staat.

Het onderzoek van Cebeon, in opdracht van het WODC, heeft zich gericht op dit niet-inbare bedrag voor een toekomstige situatie van afzonderlijke behandeling van complexe schadeclaims.

Lees verder
Ga naar boven