Centrum Beleidsadviserend Onderzoek BV, doet sinds 1975 beleidsgericht onderzoek vanuit een financiële invalshoek. Onze expertise strekt zich uit tot nagenoeg alle beleidsterreinen. Het doelmatig en objectief inzetten van maatschappelijke middelen vormt de passie waarmee wij scherpe financiële analyses maken van maatschappelijke vraagstukken. 

Onze manier van werken is afgestemd op uw concrete situatie en behoefte en die van partijen in het publieke domein.

Te veel middelen leidt al snel tot verspilling. Te weinig middelen is niet effectief. De beste prikkel om effectief en efficiënt maatschappelijke doelstellingen te bereiken is een optimale toedeling van schaarse middelen. Dit zien we op alle niveaus terug: van wijkteams tot veiligheidsregio’s, van gemeenten tot en met ministeries.

Onderzoek

Kern van onze aanpak is het blootleggen en vergelijkbaar maken van de feitelijke inzet van middelen en het bepalen van de objectieve krachten achter deze uitgaven (kostendrijvers). Wij laten u de wereld achter de cijfers zien. Geen ondoorzichtige big data maar een helder inzicht in de financiële feiten en de achterliggende verklaringen. De opdrachtgever komt daarmee aan het roer te staan: wat is het voorzieningenniveau dat u met de beschikbare middelen wil realiseren? Zijn er goedkopere of slimmere oplossingen? Hoe doen anderen dit? Cebeon helpt u bij het nemen van beslissingen over de inzet van budget.

Uitgebalanceerde onderzoekscapaciteit

Cebeon staat voor degelijkheid en op tijd geleverd kwaliteitsonderzoek. Onze producten zijn goed onderbouwde onderzoeksresultaten en beleidsadviezen. Voor de uitvoering staat een uitgebalanceerde onderzoekscapaciteit garant:

  • De medewerkers van Cebeon vormen een multidisciplinair team van deskundigen met een jarenlange onderzoekservaring op het gebied van (openbare) financiën en bestuurlijke verhoudingen.
  • Waar nodig bundelen we graag onze krachten met andere kennisinstituten.
  • We werken nauw samen met Regioplan beleidsonderzoek.
Coen van Rij (directeur)
Jollemanhof 18 A
1019 GW Amsterdam
Nederland
Ga naar boven