Identificatie hiaten voor omgevingsdiensten in het onderzoek naar financiële effecten van de Omgevingswet.

Op basis van het onderzoek zijn belangrijke aandachtspunten benoemd die ook als handvat kunnen dienen voor individuele omgevingsdiensten in het overleg met opdrachtgevers over de op te dragen taken.

  1. Omgevingsdiensten zien veel extra werk op zich af komen, als gemeenten en provincies elk op een eigen manier de decentrale beleidsvrijheid gaan invullen.
  2. Belangrijkste kostenverhogende factoren zijn: meer vooroverleg, de rol van casemanager wordt zwaarder, aparte melding per MBA en open normen. Hiertegenover staan ook kostenverlagende factoren zoals de vervanging van sommige vergunningplichten door meldingsplicht, en van sommige meldingsplichten door een informatieplicht. Naar verwachting is er per saldo een toename van kosten.
  3. De inzet van omgevingsdiensten neemt naar verwachting toe door o.a. extra vragen van initiatienemers, complexere toetsing en meer gespreksvoering bij inspecties.
  4. De effecten van bepaalde ontwikkelingen kunnen verschillen uitpakken voor omgevingsdiensten. Daarnaast benoemen omgevingsdiensten risico’s als de duur van de transitieperiode en het DSO.
Lees verder
Ga naar boven