Evaluatieonderzoek in de relatie tussen bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de BRC.

Gemeenten zetten combinatiefunctonarissen in om sport of cultuur te verbinden met onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Hiervoor stelt het Rijk cofinanciering ter beschikking in een decentralisatie-uitkering: de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Deze regeling bekostigt ruim 3600 fte’s en kent een looptijd tot en met 2022. Cebeon heeft de BRC geëvalueerd in samenwerking met Regioplan.

Lees verder
Ga naar boven