Onderzoek naar de (onbedoelde) bijdrage van scholen aan onderwijssegregatie via toelatings- en toegankelijkheidsbeleid.

In het Nederlandse funderend onderwijs – het basisonderwijs en voortgezet onderwijs – is er sprake van segregatie: al meerdere decennia zijn leerlingen op basis van migratieachtergrond en sociaaleconomische status zeer ongelijk over scholen verdeeld. Onderzoek laat zien dat woonsegregatie en schoolkeuzegedrag van ouders de voornaamste verklaringen zijn voor onderwijssegregatie. Daarnaast speelt de inrichting van het Nederlandse onderwijsstelsel een rol, met name vroege selectie en sterke differentiatie zijn kenmerken van het stelsel die bijdragen aan segregatie. De vraag die in het project ‘Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs’ is onderzocht, is of scholen zelf een bijdrage leveren aan onderwijssegregatie, expliciet of impliciet middels een bepaald toelatings- en/of toegankelijkheidsbeleid. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te bieden in (informele) drempels die worden ervaren bij toelating tot de school dan wel de keuze voor een specifieke school en op het eventuele effect daarvan op de samenstelling van de leerlingenpopulatie van scholen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en uitgevoerd in een consortium bestaand uit Oberon, Kohnstamm Instituut, en KBA Nijmegen. 

Lees verder
Ga naar boven