DSP-groep voerde in opdracht van het WODC een onderzoek uit naar het bevorderen van ambtelijke integriteit in Caribisch Nederland.

In Caribisch Nederland komen vermoedelijk veel integriteitsschendingen voor waarbij oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van bevoegdheden. Het gaat bijvoorbeeld om het niet volgens de procedures verstrekken van vergunningen, het wegkijken bij overtredingen of het delen van voorkennis bij aanbestedingen. Dat komt vooral door de dominante maatschappelijke norm in Caribisch Nederland, waarbij (familie)relaties boven regels gaan. Dat matcht niet met de wettelijke regels. Om die cultuur te veranderen zijn armoedebestrijding, ongelijkheidsbestrijding en onderwijsbevordering nodig. Dat blijkt uit onderzoek van DSP-groep, in opdracht van het WODC.

Lees verder
Ga naar boven