In opdracht van de Rekenkamercommissie van Wijchen heeft het Verwey-Jonker Instituut een analyse uitgevoerd naar de mogelijke effecten van bezuinigingsmaatregelen op het terrein van jeugdhulp.

In het onderzoek zijn de (voorgenomen) maatregelen in Wijchen vergeleken met wat er uit landelijk onderzoek bekend is over de mogelijkheden om de kosten van jeugdhulp te beheersen. In het rapport wordt ingegaan op welke sturingsmogelijkheden een gemeente heeft en de effecten van de specifieke maatregelen beschreven. Op basis van analyse zijn elf aanbevelingen geformuleerd voor het college van B&W en voor de gemeenteraad.

Lees verder
Ga naar boven