Panteia en Etil hebben in opdracht van FLOW, het O&O Fonds voor de woningcorporaties, het arbeidsmarktonderzoek 2019 uitgevoerd. Belangrijkste uitkomsten waren dat de personele mobiliteit toeneemt en dat het aantal personeelsleden dat onvoldoende is toegerust voor hun werk afneemt.

Lees verder
Ga naar boven