Voor het functioneren van de Rijksoverheid is het goed dat er op belangrijke terreinen voldoende expertise is. Dit geldt ook voor het in dienst hebben van schaarse specialisten op het terrein van ICT, inkoop en financiƫn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft SEOR en Intelligence Group gevraagd om te onderzoeken of het beloningsniveau van deze specialisten bij de Rijksoverheid concurrerend is met het beloningsniveau in het bedrijfsleven. Daarbij heeft SEOR zowel gekeken naar de inschaling (op basis van een vacature-analyse) als naar de feitelijke beloning (op basis van CBS microdata).

Lees verder
Ga naar boven