Een van de belangrijkste sociale beleidskaders van de EU is de Agenda Vaardigheden (Skills Agenda). Daarin is het vermogen van de lidstaten om op een robuuste manier te anticiperen op de skills die nodig zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt een belangrijke pijler. 


In 2015 heeft Cedefop een programma opgezet om vanuit de EU-strategie de lidstaten te ondersteunen om bestuur en beleid op het terrein van skills voor het beroepsonderwijs te verbeteren. Onlangs zijn vier landen op dit gebied aan een beoordeling onderworpen: Griekenland, Slowakije, Bulgarije en Estland. Dit na pilots in Malta en IJsland. De eerste review waarover een rapport verschenen is, betreft Griekenland.  Dit rapport vat de belangrijkste inzichten samen.


Panteia leverde, in consortium, bijdragen aan het onderzoek.

Lees verder
Ga naar boven