De eerste resultaten ErfgoedLab Brabant onderzocht

Provincie Noord-Brabant is rijk aan gemeentelijke en rijksmonumenten. Herbestemming van erfgoed, zoals kerken en fabriekspanden, is dan ook een belangrijke opgave. Vanuit haar rol van ‘beweging stimuleren’ wil de provincie herbestemmingsinitiatieven uit de samenleving en het bedrijfsleven in de startfase helpen verbeteren en opschalen. De rol ‘beweging stimuleren’ wordt vanaf oktober 2018 ingevuld met een nieuwe, extern gepositioneerde organisatie, ErfgoedLab Brabant. DSP-groep heeft de eerste resultaten van ErfgoedLab in kaart gebracht, met kansen voor het vervolg. 

Lees verder
Ga naar boven