Voor toezichts- en handhavingstaken, evenals voor het opsporen van (bepaalde) strafbare feiten, worden naast de politie (algemene opsporingsambtenaren) ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet. Deze boa’s vervullen een steeds belangrijkere rol en zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het totale palet van toezicht en handhaving. DSP deed in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Lees verder
Ga naar boven