In januari 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. De gedachte achter de invoering was dat veel uitkeringsgerechtigden wel willen werken, maar dit hen niet lukt (bijvoorbeeld door een beperkt arbeidsvermogen). Door te kijken naar wat mensen wel kunnen, regelgeving te vereenvoudigen en nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning bij het zoeken het naar werk te bieden, was de hoop dat de arbeidsmarktpositie van deze mensen zou verbeteren. In dit onderzoek is SEOR nagegaan hoe de arbeidsmarktpatronen en inkomensposities van mensen uit de doelpopulatie van de Participatiewet zich hebben ontwikkeld, en welke ondersteuning zij hierbij hebben gekregen.

Het onderzoek heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd over de cohorten in de Participatiewet. In het rapport zijn 15 inzichten opgenomen.

Lees verder
Ga naar boven